konkurs

Najlepszy plakat kulturalny w Lublinie

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żakazaprasza do udziału w konkursie pt. "Plakaton 2017 – najlepszy plakat kulturalny lublina w 2016 roku”.

Konkurs skierowany jest do autorów plakatu oraz instytucji państwowych lub pozarządowych, które za pomocą plakatu reklamowały imprezę kulturalną w Lublinie. Termin realizacji konkursu to 27.02/14.03 2017 roku.

Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, wydruk plakatu na rok 2017 dla instytucji która zdobyła nagrodę oraz wystawę pokonkursową.

Prace oceniać będzie komisja, w skład której wchodzą:

Piotr Florianowicz

Przewodniczący

Aneta Marciniec

Prowadząca galę

Jacek Wierzchoś

Członek jury

Mieczysława Goś

 Pomysłodawca i koordynator projektu

Renata Gogol

Sekretarz

Agnieszka Szmidt

Członek jury

Gościem specjalnym będzie - PIOTR FLORIANOWICZ - artysta plakacista, twórca współczesnej polskiej Szkoły Plakatu.

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK Toruń. Dyplom na kierunku Edukacja Artystyczna, ze specj. media rysunkowe otrzymał w roku 2007; dyplom na kierunku Grafika ze specj. projektowanie graficzne w roku 2008. Obecnie doktorant na WSP, UMK w Toruniu. W 2008 roku otrzymał nagrodę im. Janusza Boguckiego za najlepszy dyplom artystyczny UMK w Toruniu oraz Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za działalność artystyczną i propagowanie kultury.

WYDARZENIU TOWARZYSZYĆ BĘDĄ DWIE WYSTAWY

Piotr Florianowicz plakat, grafika

W autorskich plakatach teatralnych i grafikach cyfrowych Piotr Florianowicz odnajduje ukryte znaczenia w sytuacjach już zastanych, istniejących obrazach, wizerunkach, otaczającej rzeczywistości. Pragnie w języku wizualnym badać system zależności pomiędzy znakami. Żyjemy w świecie pełnym znaków i symboli, każde słowo lub obraz są znakiem, każdy oddzielny znak ma znaczenie tylko dlatego, że istnieje w związku z innymi. Piotr Florianowicz w swych realizacjach przedstawia te związki jak i tworzy zupełnie nowe ich znaczenia. W cyklu plakatów autorskich dokonuje przejścia z przypadkowej jakości niedookreślonej znaczeniowo w oddanie treści dramatu czy nurtującego go hasła, na płaszczyźnie eksperymentu intelektualnego i twórczego.

Piotr Florianowicz w swych realizacjach przedstawia te związki jak i tworzy zupełnie nowe ich znaczenia. W cyklu plakatów autorskich dokonuje przejścia z przypadkowej jakości niedookreślonej znaczeniowo w oddanie treści dramatu czy nurtującego go hasła, na płaszczyźnie eksperymentu intelektualnego i twórczego.

TORUŃSKA UPRAWA PLAKATU

Wystawa prac studentów oraz wykładowców z Zakładu Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownie projektowania graficznego prowadzone są przez prof. Sławomira Janiaka oraz prof. Witolda Michorzewskiego.

Oprócz projektów studentów na wystawie swoje plakaty zaprezentują także pracownicy Zakładu: dr Joanna Frydrychowicz-Janiak, dr Piotr Florianowicz, dr hab. Nikodem Pręgowski i dr Krzysztof Skrzypczyk.

Podsumowanie

oraz wręczenie nagród nastąpi

17.03.2017 o godz. 17:00

Informacje dla uczestnika

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie zrealizowanego plakatu lub plakatów, spełniającego (-ych) warunki zawarte w §2 pkt. 1 regulaminu na adres:

ACK UMCS „Chatka Żaka”
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin

Na kopercie należy dopisać „plakatON - najlepszy plakat kulturalny Lublin 2016”

1. Zgłaszane prace należy również przesłać w formacie JPG o wielkości nie przekraczającej 2MB na adres [email protected], dołączając wypełnioną kartę zgłoszenia.

3. Każdy uczestnik może nadesłać plakaty faktycznie promujące maksymalnie 3 (trzy) różne wydarzenia.

4. Termin zgłoszenia prac konkursowych ustala się do dnia 14 marca 2017

materiały promocyjne

o plakatonie

To konkurs na najlepszy plakat kulturalny w Lublinie. Projekt skierowany jest do autorów plakatów oraz instytucji kultury, które promowały swoje wydarzenia za pośrednictwem kampanii plakatowej. Pierwszy konkurs w 2010 roku wygrał Michał Jadczak z plakatem do spektaklu „Już się ciebie nie boję, Otello!”. Jego praca, obecna na lubelskich ulicach przed premierą, wywołała spore zaciekawienie przechodniów. Gdy zawiał wiatr i podnosił się kawałek papieru, zza twarzy Desdemony prześwitywała czaszka. Drugą nagrodę zdobył Sławomir Księżniak za plakat Lenica & Lenica, a trzecie miejsce przypadło w udziale Karolinie Jóźnik za pracę Mikołajki Folkowe.

Zwycięzcą kolejnej edycji był plakat 12 edycji LAF. Wielkim zaskoczeniem okazał się fakt, że osobą, która z oparcia krzesła wyczarowała całującą się parę był Wiesław Zięba. Ten sam od Reksia i Baltazara Gąbki. Drugie miejsce zajął Sławomi Księżniak za plakat O-Twórz Lublin, a trzecią Michał Szymanek z pracą 18092011.

W 2013 roku jury wskazało na zwycięską pracę Roberta Zająca – hello kitty. Drugie miejsca zajęła Kama Bubicz z plakatem Fatal error, a trzecie objął Kamil R. Filipowski za grafikię koncertu zespołu kIRk.